Debian Day

Debian Day ce se odrzati 24. jula 2011. u Banski Dvor.

Debian Day otvara konferenciju, prisustvovanje je besplatno i slobodno za sve koji su zainteresovani za slobodni softver. Tokom ovog dogadjaja, brojni su govori na razlicitim naucnim poljima kao sto je slobodni softver u vladi, dizajn i slobodni softver, propagiranje slobodnog softvera, ali i govori o Debian projektu i operativnom sistemu.

Debian projekt je asocijacija individualaca ciji je zajednicki cilj da naprave beslatni i slobodni operativni sistem. Taj sistem se zove Debian GNU/Linux ili kratno Debian. Svake godine DebConf omogucava egzistirajucim, ali i novim participantima projekta, da se skupe razmjenjuju znanje i ideje, zajedno doprinose Debian projektu, jacaju zajednicu i poboljsavaju komunikaciju unutar projekta.

Zelimo da i vi ucestvujete na Debian Danu!