Vazni dokumenti, oficijalni papiri i zapisi

 
Dokument Opis
Dokumenti koje je napisao Lokalni Tim
Brosura LQ [en]
Brosura HQ [en]
Brosura OQ [en]
Brosura LQ [ba]
Brosura HQ [ba]
Brosura OQ [ba]
Zadnja verzija brosure slabog kvaliteta (LQ ~6Mb), visokog kvaliteta (HQ ~8Mb), te originalna verzija za printanje (OQ ~240Mb). Brosura je dostupna na engleskom (en) i bosanskom (ba) jeziku, za glovalno i lokalno trziste.
Plan i program [en]
Plan i program [ba]
Dokument koji je Lokalni Tim napravio kako bi predstavio Debian i DebConf vladi Republike Srpske. U detalje objasnjava organizaciju konferencije, logisticke potrebe, ali i objasnjava moguce beneficije. Originalni dokument je napisan na bosanskom, ali je kasnije preveden na engleski jezik.
Oficijalni dokumenti
Memorandum vlade RSa [en, ba] Oficijalni dokument kojim vlada Republike Srpske obecava svoju finansijsku pomoc za realizovanje DebConf11. Dokument je potpisao, tada ministar, sad predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik.
SARNET pismo [en] Ovim pismom SARNET (Academic and Research Network of Republic of Srpska) se obavezuje da ce osigurati pokrivenost internetom, kao i tehnicku pomoc za vrijeme konferencije.
Zapisi IRC sastanaka
Novembar 2010 12. Nov 2010.
Decembar 2010 07. Dec 2010.
Januar 2011 11. Jan 2011. | 25. Jan 2011.
Februar 2011 08. Feb 2011. | 22. Feb 2011.
Mart 2011 08. Mar 2011. | 29. Mar 2011.
April 2011 11. Apr 2011. | 25. Apr 2011.
Maj 2011 10. Maj 2011. | 24. Maj 2011.
Zapisi sastanka sa predstavnicima vlade
Maj 2011 23. May 2011.